Siirry suoraan sisältöön

Naturismin historia maailmalla ja Suomessa

Euroopassa naturismilla on pitkät perinteet, jotka ulottuvat 1900-alun Saksaan, missä alastonkulttuuria harrastavat ihmiset kokoontuivat kesäisin maaseudun rauhaan suurella joukolla perheet yhdessä. Sittemmin siitä kehittyi monelle elämän perusoppi. Sotien jälkeen naturismin suosio on kasvanut Euroopassa ja Pohjois- Amerikassa.

Yhdistyksiin järjestäytyneitä naturisteja on nykyään arviolta 450.000 henkeä, mutta heidän määränsä on korkeintaan muutamia prosentteja naturistien kokonaismäärästä. Euroopassa löytää kymmenittäin tuhansien ihmisten kansoittamia naturistirantoja, minkä perusteella naturistien määrän voisi arvioida liikkuvan 50 miljoonaan suuruusluokassa. Suuria naturistimaita ovat Saksa, Ranska ja Yhdysvallat, mutta harrastus on suosittua myös Ruotsissa, Tanskassa, Baltiassa, Hollannissa ja Englannissa.

Euroopassa naturismilla on pitkät perinteet, jotka ulottuvat 1900-alun Saksaan, missä alastonkulttuuria harrastavat ihmiset kokoontuivat kesäisin maaseudun rauhaan suurella joukolla perheet yhdessä. Sittemmin siitä kehittyi monelle elämän perusoppi. Sotien jälkeen naturismin suosio on kasvanut Euroopassa ja Pohjois- Amerikassa.

Euroopassa naturismi on perhekeskeistä, ja on tavanomaista nähdä kolmen sukupolven perheitä viettämässä vapaa-aikaa naturistirannalla. Tämän huomaa jo Latviassa ja erityisen hyvin esimerkiksi Kroatiassa. Monet eurooppalaiset ja Kansainvälinen Naturistiliitto (INF) korostavat naturismin sosiaalisia yhteyksiä ja ihmisen luontoyhteyttä. Pohjois-Amerikassa naturismista käytetään sanaa nudismi.

Monissa osissa Suomea alastomuus oli luonnollista ja yleistä ennen sotavuosia yleisissä sekasaunoissa ja uimarannoilla. Nykyään alastomuuteen suhtaudutaan Suomessa hyvinkin varovaisesti, sitä pidetään yksityisasiana ja sen julkinen suosio on kaventunut aiemmasta, päinvastoin kuin muualla maailmassa.

Naturistirantojen vähäisyyteen ja sen seurauksena naturismin näkymättömyyteen vaikuttaa mökkien yleistyminen vapaa-ajan viettopaikkana. Suomessa järjestäytyneitä naturisteja on noin 600 henkeä, mikä on väkilukuun suhteutettuna vain murto-osa siitä mitä muualla Euroopassa. Suomen naturistirannoilla käy arviolta kymmenkertainen määrä väkeä eli 6000 henkeä. Kun mukaan lasketaan mökki- ja kotinaturistit, arvioidaan naturistien yhteismäärän lähestyvän Suomessa 100.000 hengen rajaa.